Egzamin wstępny do 5-letniego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze obejmuje:

 

Egzamin praktyczny z rysunku

Egzamin praktyczny z malarstwa

Egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej

Egzamin ustny

Kandydaci rysują martwą naturę złożoną z kilku różnych elementów

Kandydaci malują martwą naturę złożoną z kilku różnych elementów oraz draperii.

Kandydaci wykonują rzeźbę w plastelinie na zadany temat

(materiał dostarcza organizator)

Kandydaci indywidualnie odpowiadają na pytania z zakresu różnych dziedzin sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

Czas pracy - 1,5 godziny

Czas pracy - 1,5 godziny

Czas pracy - 1,5 godziny

Ok. 15 min na osobę

Na egzamin należy przygotować:

kartkę brystolu 50x70cm, ołówki (od B1 do B6), gumkę

Na egzamin należy przygotować:

kartkę brystolu 50x70cm, farby temperowe lub akrylowe, pędzle, pojemnik na wodę

Na egzamin należy przygotować:

sztywną podkładkę o wymiarach ok. 30x30cm (np. kawałek sklejki, płyty)

narzędzia do modelowania np. drewniane lub plastikowe szpatułki, zaostrzone patyczki

 -

 

Czas trwania części praktycznej egzaminu z przerwami i omawianiem tematów to około 6 godzin.

 

EGZAMIN  odbędzie się 1 czerwca 2022 roku. 

Egzamin odbywać się będzie w ścisłym reżimie sanitarnym. Osoby egzaminowane muszą posiadać maseczki ochronne, muszą zachowywać bezpieczną odległość oraz nie mogą wymieniać się narzędziami podczas pracy.