Czy ta szkoła jest płatna?

- Nie jesteśmy szkołą prywatną i za naukę nie pobieramy opłat.

Czy szkoła realizuje jakiś kurs przygotowujący do egzaminu (rekrutacji) ?

- Nie, ale można skorzystać z bezpłatnych konsultacji prac (więcej informacji na stronie: Konsultacje)

Jak wygląda egzamin wstępny?

- Egzamin składa się z trzech części i jest sprawdzeniem preferencji i zdolności kandydata (więcej szczegółów na stronie: Egzamin wstępny)


Jaką wiedzę należy posiadać aby przystąpić do egzaminów?

- Wiedzę nabywa się podczas nauki w szkole. Kandydat powinien przede wszystkim interesować się sztuką oraz chcieć pogłębiać swoje zdolności i umiejętności.


Jaka jest atmosfera w szkole?

- Wszyscy wspólnie dbamy o przyjazną atmosferę . Jesteśmy kameralną szkołą, wszyscy się znamy. Nasi uczniowie doceniają mało liczne klasy, indywidualne podejście oraz bezpieczeństwo i opiekę.

 

Co robią absolwenci plastyka?

- Tytuł zawodowy plastyka umożliwia podjęcie pracy tuż po szkole, ale zdecydowana większość naszych absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych w kraju i za granicą.

 

Jakie są języki w szkole?

- Język angielski, niemiecki i francuski

 

Jak wygląda i na czym polega przegląd półroczny?

- Na przeglądzie półrocznym uczniowie indywidualnie prezentują swoje prace z całego semestru, które omawiają z nauczycielami przedmiotów artystycznych.


Jakie są różnice między profilami w szkole?

- Specjalności szczegółowo zostały opisane na stronie: Specjalności.