Lista kandydatów, przyjętych i nieprzyjętych
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze
na rok szkolny 2021/2022.

 

Osoby przyjęte Osoby nieprzyjęte

 

 

Poniżej znajduje się lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu rekrutacji oraz lista kandydatów niezakwalifikowanych.

14 czerwca 2021 r. podamy do wiadomości ostateczną listę kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze
na rok szkolny 2021/2022. 

 

Osoby zakwalifikowane Osoby niezakwalifikowane

 

 

Chcesz zostać uczniem naszej szkoły? Złóż wniosek!

 

Wnioski można pobrać, wydrukować, wypełnić ręcznie lub komputerowo, zeskanować (zrobić wyraźne zdjęcie) i wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wypełnić wniosek on-line, który znajduje się na samym dole strony. 

Każdy wniosek będzie potrzebował jeszcze załączników:

- zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do klasy ósmej szkoły podstawowej (zaświadczenie otrzymasz w sekretariacie szkoły podstawowej do której uczęszczasz)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w PLSP w Zielonej Górze (wydane przez lekarza podstawowej opieki lekarskiej lub lekarza specjalistę)

oraz własnoręcznego podpisu rodziców/prawnych opiekunów i podpisu kandydata, który trzeba będzie złożyć w siedzibie szkoły.

 

TERMINY ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
DLA KANDYDATÓW DO
PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

 

do 31 maja 2021 r.

składanie podań do szkoły

1 czerwca 2021 r.
godzina 8oo

egzamin wstępny, na który należy przynieść ważną legitymację szkolną, zgodę rodziców/prawnych opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka (do pobrania na stronie internetowej szkoły) oraz materiały na egzamin praktyczny (więcej informacji w zakładce Egzamin wstępny)

2 czerwca 2021 r.
godzina 12oo

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych (I etap rekrutacji)

po 9 lipca 2021 r.

należy dostarczyć oryginały dokumentów:

  • dostarczenie zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty (z OKE)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • kartę zdrowia.

14 czerwca 2021 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

30 czerwca 2021 r. o godz. 17:00

Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klas pierwszych

 Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych do szkoły będzie podana na stronie internetowej szkoły
 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi poniżej, dotyczącymi rekrutacji i egzaminów wstępnych w naszej szkole.

 

Regulamin rekrutacji PDF

Wniosek do druku PDF

 

Wniosek do edycji MS Word

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminu wstępnego

Terminy dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Wytyczne sanitarne dla kandydatów do PLSP

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

 

 

Wniosek ON-LINE o przyjęcie
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Zielonej Górze
dzień-miesiąc-rok
Miasto

DANE ADRESOWE KANDYDATA

IMIONA I NAZWISKO RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW