Chcesz zostać uczniem naszej szkoły? Złóż wniosek!

 

Wnioski można pobrać, wydrukować, wypełnić ręcznie lub komputerowo, zeskanować (zrobić wyraźne zdjęcie) i wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wypełnić wniosek on-line, który znajduje się na samym dole strony. 

Każdy wniosek będzie potrzebował jeszcze załączników:

- zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do klasy ósmej szkoły podstawowej (zaświadczenie otrzymasz w sekretariacie szkoły podstawowej do której uczęszczasz)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w PLSP w Zielonej Górze (wydane przez lekarza podstawowej opieki lekarskiej lub lekarza specjalistę)

oraz własnoręcznego podpisu rodziców/prawnych opiekunów i podpisu kandydata, który trzeba będzie złożyć w siedzibie szkoły.

 

TERMINY ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
DLA KANDYDATÓW DO
PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

21 kwietnia 2022 r.
godzina 9oo - 15oo

Dzień Otwarty Szkoły

do 31 maja 2022 r.

składanie podań do szkoły

1 czerwca 2022 r.
godzina 8oo

egzamin wstępny, na który należy przynieść ważną legitymację szkolną oraz materiały na egzamin praktyczny (więcej informacji w zakładce Egzamin wstępny)

2 czerwca 2022 r.
godzina 12oo

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych (I etap rekrutacji)

14 czerwca 2022 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

30 czerwca 2022 r. o godz. 17:00

Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klas pierwszych

do 12 lipca 2022 r.

należy dostarczyć oryginały dokumentów:

  • dostarczenie zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty (z OKE)
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • kartę zdrowia.

 Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych do szkoły będzie podana na stronie internetowej szkoły

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi poniżej, dotyczącymi rekrutacji i egzaminów wstępnych w naszej szkole.

 

Regulamin rekrutacji PDF

Wniosek do druku PDF

 

Wniosek do edycji MS Word

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Komunikat w sprawie przeprowadzenia egzaminu wstępnego

Terminy dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Wytyczne sanitarne
dla kandydatów
do PLSP

 

 

 

 

Wniosek ON-LINE o przyjęcie
do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Zielonej Górze
dzień-miesiąc-rok
Miasto

DANE ADRESOWE KANDYDATA

IMIONA I NAZWISKO RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW