Drodzy Uczniowie ,Rodzice/Prawni opiekunowie ,Nauczyciele.

W związku z ciągle trwającym stanem pandemii COVID-19 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. o godzinie 9.00 na boisku Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze jedynie dla klas pierwszych I-PG i I-RI a o godzinie 11.00 dla pozostałych klas odpowiednio w salach lekcyjnych:

V OSSP -sala nr 20,
VIOSSP -sala nr 11,
II PG -sala nr 26,
II RI -sala nr 43,
III PG -sala nr 45,
III RI -sala nr 44,
IV PG -sala nr 34,
IV RI -sala nr.35,
II PGA -sala nr 25,
II PGB -sala nr 46.

Podczas spotkania klas z Wychowawcami uczniowie uzyskają informację min. na temat:
- zasad funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19,
- wytycznych MEN ,MZ ,GIS w sprawie organizacji zajęć w szkole,
- procedur bezpiecznego pobytu ucznia w szkole.

Z uwagi na stan pandemii i potrzebę zachowania restrykcji sanitarnych proszę przybywających do szkoły uczniów i nauczycieli o niezbędne zachowanie dystansu społecznego oraz dopełnienie obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie budynku szkoły w strefach wspólnych , poza salami lekcyjnymi.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego życzę całej społeczności szkolnej przede wszystkim bezpiecznej nauki i pracy.Aby każdy kolejny dzień był czasem rozwoju artystycznego,źródłem satysfakcji i spełnienia oraz zadowolenia z przyszłych sukcesów edukacyjnych.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.