Ogranizacja zdalnego nauczania w Naszej Szkole.

 

MODEL ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA
w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze

 


• ORGANIZACJA NAUCZANIA
- Szkoła realizuje zadania edukacyjno – wychowawcze z wykorzystaniem metod, technik
kształcenia na odległość zgodnie z planem lekcji.
- Zajęcia realizowane są zdalnie zgodnie ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania
opracowanym w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia
w zawodzie plastyk.


• FORMY NAUCZANIA, NOSNIKI, KANAŁY KOMUNIKACJI
i INFORMACJI
- strona internetowa szkoły,
- dziennik elektroniczny LIBRUS
- platforma i aplikacja komunikacyjna Google G-Suite, (Google Hangouts Meet),
- poczta elektroniczna,
- komunikatory Facebook Messenger, Skype,
- programy telewizji i radia.


• ZASOBY EDUKACYJNE
- platforma edukacyjna e-podręczniki,
- strona internetowa CKE, OKE w Poznaniu,
- #zostanwdomu-sztuka przyjdzie do Ciebie!
muzea, centra sztuki i galerie – oferta online,
- #kulturazdalnie,
spektakle, zbiory muzealne i wystawy, filmy edukacyjne.