Uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych  w Zielonej Górze uczestniczyli w projekcie  MIASTOLAS, organizowanym przez Teatr Lubuski w Zielonej Górze.

Uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych  w Zielonej Górze uczestniczyli w projekcie  MIASTOLAS, organizowanym przez Teatr Lubuski w Zielonej Górze. Była to okazja, by połączyć twórcze działania z teatrem, ekologią i sztuką.  W ramach lekcji języka polskiego uczniowie wysłuchali  słuchowiska i  zapoznali się z towarzyszącymi  mu materiałami kontekstowymi. Podczas zajęć zawarli w pracach plastycznych oraz  kartach działań miejskich  swoją wizję ekologicznego miasta przyszłości .
Wszystkim dziękujemy za twórcze zaangażowanie.
Eliza Nyczaj-Wojciuszkiewicz, Małgorzata Pohl-Kasprzak