30 września i 1 października odbyły się wyboru do nowego zarządu rady rodziców na rok 2020/2021.

Skład zarządu dostępny na stronie: Rada rodziców