Szanowni Rodzice/Prawni opiekunowie, Wychowawcy i Nauczyciele.

Z powodu dalej trwającego zawieszenia stacjonarnej działalności szkoły , zdalne spotkania Wychowawców klas z Rodzicami/Prawnymi opiekunami uczniów wszystkich klas , odbędą się 26 marca 2021r.(piątek) o godz. 17.00 i zostaną przeprowadzone za pomocą narzędzia Google Hangouts Meet. Kody do spotkań zostaną Państwu , jak poprzednio przekazane przez Wychowawców klas w dzienniku elektronicznym Librus.


Zapraszam wszystkich Państwa do możliwości odbycia spotkania z Wychowawcą klasy poświęconego wynikom w nauce swojego dziecka oraz klasyfikacji końcoworocznej klas programowo najwyższych,tj.VI OSSP , IV PG , IV RI. Tą drogą Rodzice/Prawni opiekunowie klas programowo najwyższych uzyskają także informacje o terminarzu prac do zakończenia II-semestru roku szkolnego 2020/2021,procedurach i zasadach przeprowadzenia Egzaminu dyplomowego i Egzaminu dojrzałości.

Dziękując Państwu za zrozumienie i udział po raz kolejny w zdalnych spotkaniach ,proszę bardzo i z góry dziękuję o wsparcie wszystkich dalszych zdalnych działań szkoły.

Bardzo proszę uczniów naszej szkoły o okazanie niezbędnej informatycznej pomocy swoim rodzicom w celu umożliwienia im udziału w zdalnym spotkaniu z Wychowawcą.

Z życzeniami zdrowia i wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.