Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, w tym egzaminu maturalnego.

Wytyczne.pdf

Wytyczne.docx

Więcej...