Drodzy Uczniowie, Rodzice/Prawni opiekunowie, Wychowawcy klas programowo najwyższych.

W dniu 29 kwietnia 2021r.(czwartek) wręczone zostaną dyplomy ukończenia szkoły artystycznej. Z uwagi na stan pandemii COVID-19 wręczenie świadectw, nagród i upominków przez Wychowawców klas odbędzie się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na zewnątrz szkoły, a w przeciwnym wypadku w świetlicy szkolnej.


Klasa VI OSSP - godz. 10.00
Klasa IV RI - godz. 11.00
Klasa IV PG - godz. 12.00.


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi i wytycznymi GIS,MEiN,MK,DNiS,przypominam o niezbędnym zakrywaniu ust i nosa oraz o zachowaniu dystansu społecznego.Przybywając do szkoły należy zabrać ze sobą przybory do pisania w celu potwierdzenia podpisem odbioru dyplomu ukończenia szkoły.

Gratuluję wszystkim absolwentom wysokich wyników na Egzaminie dyplomowym i na dyplomie ukończenia szkoły artystycznej.
Dziękuję Rodzicom/Prawnym opiekunom za współpracę,zaangażowanie w działalność szkoły oraz okazaną troskę i wsparcie,szczególnie w tak trudnym czasie pandemii.

Dumni jesteśmy, iż mogliśmy współuczestniczyć w rozwoju życiowym i zawodowym kolejnego pokolenia młodych artystów plastyków.Życzymy kolejnych sukcesów i pomyślności na Egzaminie dojrzałości.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.