Od 17 maja stopniowo wracamy do nauki stacjonarnej. Aby powrót do szkoły był bezpieczny, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi:  LINK