Drukuj

 

Przekazujemy informację dotyczącą pomocy materialnej.

Pomoc może otrzymać uczeń którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Pomoc można otrzymać w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2022r.

Więcej informacji u pedagoga szkolnego lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze