Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/gis/patent-na-bezpieczne-wakacje

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Od 17 maja stopniowo wracamy do nauki stacjonarnej. Aby powrót do szkoły był bezpieczny, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi:  LINK

Uczniowie i rodzice uczniów szkół artystycznych,

Z uwagi na zbliżający się koniec roku szkolnego, który niemal w pełnym zakresie uczniowie realizowali w trybie nauczania zdalnego, zespół psychologów Centrum Edukacji Artystycznej zaprasza uczniów (nastolatków: uczący się na poziomie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz na poziomie liceum) oraz rodziców, do udziału w webinariach, których celem jest m.in. wsparcie w odbudowywaniu dobrych relacji społecznych, rozwijanie umiejętności budowania pozytywnego myślenia o sobie pomimo trudów wynikających z doświadczenia nauczania zdalnego oraz pomoc w optymalnym planowaniu wakacyjnego wypoczynku z zachowaniem zasad pozwalających na utrzymanie zdrowia psychicznego.

Drodzy uczniowie,


Przypominamy, że od 3 maja 2021r. do 16 maja 2021r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 17 maja przechodzimy na tryb mieszany (hybrydowy) :

 

 

Grupa I

klasy: II PG, II RI, III PG, III RI, V OSSP

Grupa II

klasy: I PG, I RI, II PGa, II PGb

17 - 21 maja zajęcia w szkole - stacjonarnie on-line
24 - 28 maja on-line zajęcia w szkole - stacjonarnie
Od 31 maja zajęcia w szkole - stacjonarnie