Drodzy Uczniowie, Rodzice/Prawni opiekunowie, Wychowawcy klas programowo najwyższych.

W dniu 29 kwietnia 2021r.(czwartek) wręczone zostaną dyplomy ukończenia szkoły artystycznej. Z uwagi na stan pandemii COVID-19 wręczenie świadectw, nagród i upominków przez Wychowawców klas odbędzie się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na zewnątrz szkoły, a w przeciwnym wypadku w świetlicy szkolnej.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, w tym egzaminu maturalnego.

Wytyczne.pdf

Wytyczne.docx

Więcej...

Zachęcamy tegorocznych maturzystów do skorzystania z oferty edukacyjnej TVP. Z myślą o młodych ludziach, którzy przygotowują się do egzaminu dojrzałości, powstał cykl „Repetytorium Maturzysty”.

Więcej

Szanowni Rodzice/Prawni opiekunowie, Wychowawcy i Nauczyciele.

Z powodu dalej trwającego zawieszenia stacjonarnej działalności szkoły , zdalne spotkania Wychowawców klas z Rodzicami/Prawnymi opiekunami uczniów wszystkich klas , odbędą się 26 marca 2021r.(piątek) o godz. 17.00 i zostaną przeprowadzone za pomocą narzędzia Google Hangouts Meet. Kody do spotkań zostaną Państwu , jak poprzednio przekazane przez Wychowawców klas w dzienniku elektronicznym Librus.

Drodzy Dyplomanci,

Prosimy o zapoznanie się z sanitarnymi wytycznymi przeprowadzania egzaminu dyplomowego 08 - 13.04.2021

 

 

Wytyczne_Sanitarne_Dyplom_2021.pdf