Historia Szkoły

 

1975

Decyzją Ministra Kultury i Sztuki zostaje powołane w Zielonej Górze Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Szkoła powstała dzięki staraniom artystycznego środowiska miasta. Liceum weszło w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki. Pierwszym kierownikiem szkoły został mgr inż. Romuald Wołłk - Lewonowicz.

1.09.1975 Naukę w liceum plastycznym rozpoczynają pierwsi uczniowie. Zajęcia
artystyczne prowadzone są w pracowniach zorganizowanych na piętrze warsztatów szkolnych przy ul. Botanicznej 52
1976 Wicedyrektorem do spraw PLSP zostaje mgr Zbigniew Kryda, który organizuję pracę w szkole, kompletuje kadrę i tworzy pracownie plastyczne. Kieruje szkołą do 1990 r., kiedy przechodzi na emeryturę, ale nie rozstaje się z liceum.
1980 Pierwszych 30 młodych plastyków otrzymuje dyplomy ukończenia PLSP.
1990 - 1991 Szkołą kieruje mgr Irena Bierwiaczonek - Polak.
1990 Szkoła uroczyście obchodzi 15-lecie swojego istnienia.
1995 W 20 "urodziny plastyka" zorganizowana zostaje bogata wystawa w salonie Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.
01.1996 PLSP zostaje wyłączone ze struktury Zespołu Szkół Budowlanych.
01.07.1996 Funkcje dyrektora szkoły obejmuje mgr Alina Gajec.
01.09.1996 Po wieloletnich staraniach o poprawę warunków nauki (standard pracowni był
niewystarczający) szkołę przeniesiono do nowej siedziby. Mogło się to odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób życzliwych idei funkcjonowania w Zielonej Górze plastycznej szkoły artystycznej. Liceum zajmuje jedno skrzydło budynku szkoły przy ul. Zachodniej 63.
 12.1996 Społeczność szkolna zorganizowała kiermasz prac uczniów. Zebrane fundusze
pozwoliły na zakup niezbędnych pomocy naukowych. Impreza zapoczątkowała coroczną ofertę dla mieszkańców miasta.
1997 Wicedyrektorem zostaje mgr Jolanta Kostek, która zajmuje się sprawami przedmiotów ogólnokształcących.
05.1999 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych zostaje przekształcone w Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych.
01.09.1999 Naukę rozpoczynają pierwsi gimnazjaliści, którzy będą kontynuowali naukę przez sześć lat.
21.05.2002 Powołanie Liceum Plastycznego oraz utworzenie w Zielonej Górze decyzją Ministra Kultury Zespołu Szkół Plastycznych.

 09.2002

Szkoła funkcjonuje w samodzielnej siedzibie przy ulicy Stefana Batorego 70A.
1.12.2006
 
Powołanie mgr Jolanty Kostek na dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.
 
15.01.2007
Powołanie mgr Piotra Gądka na zastępcę dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.
4 - 12. 09.2010 Obchody 35 - lecia szkoły.
01.09.2011 Powołanie mgr Łukasza Kasprzaka na kierownika sekcji d/s dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.
11.2013 Zakończenie termomodernizacji budynku szkoły (ZSP w Zielonej Górze). Inwestycja trwała dwa lata.
od 01.09.2014 Wprowadzono w szkole specjalność : techniki graficzne, specjalizacja projektowanie graficzne.
08.09.2015 Obchody 40-lecia szkoły.
od 01.09.2016 Wprowadzono dodatkową specjalność: fotografia i film, specjalizacja: realizacje intermedialne.
01.09.2016 Powołanie mgr Tomasza Kasy na kierownika sekcji plastycznej w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.
01.09.2019 Powołanie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze.