Szanowni Uczniowie ,Nauczyciele ,Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na podstawie §1b ust.1,2 i 3 w związku z §2b ust.4 Rozp .MEN z 16 października 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,od dnia 19 października 2020r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze przechodzi na mieszany ( hybrydowy ) system prowadzenia zajęć.

Od 19 do 23 października 2020r. klasy Grupy I:
V OSSP , VI OSSP , I PG , I RI , II PGA , II PGB
realizują zajęcia w szkole-stacjonarnie.

Od 19 do 23 października 2020r. klasy Grupy II:
II PG , II RI , III PG , III RI , IV PG , IV RI
realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.

Od 26 do 30 października 2020r. następuje zmiana formy zajęć Grupy I z Grupą II.

Co tygodniowa zmiana grup potrwa do czasu odwołania lokalizacji szkoły w strefie żółtej lub zostanie zmieniona na inną formę funkcjonowania szkoły w zależności od stanu pandemii w naszym mieście.

Wszystkie informacje dotyczące zmian otrzymacie Państwo w stosownym czasie.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.