Szanowni Uczniowie ,Nauczyciele, Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na podstawie § 2b ust.1 pkt.2) w związku z § 2b ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz U. z 2020r.poz.1870 ) , od dnia 26 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze ogranicza swoje funkcjonowanie w związku z przejściem miasta Zielona Góra do strefy czerwonej.

Od 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. klasy Grupy I: VOSSP ,IPG ,IRI ,IIPG-A ,IIPG-B ,IIPG ,IIRI ,IIIPG ,IIIRI realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.

Od 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. klasy Grupy II: VIOSSP ,IVPG ,IVRI , realizują zajęcia z przedmiotu zawodowego -przedmiotu głównego ( odpowiednio projektowania graficznego lub realizacji intermedialnych ) w szkole stacjonarnie , a pozostałe zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.

Wszystkie informacje dotyczące systemu prowadzenia zajęć po 8.11.2020r. otrzymacie Państwo w stosownym terminie.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze