Szanowni Uczniowie ,Nauczyciele, Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na podstawie § 2b ust.1 pkt.2) w związku z § 2b ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r.poz.1870 ) , od dnia 2 listopada 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze ogranicza dla wszystkich uczniów swoje funkcjonowanie w związku z pogarszającym się stanem epidemii w naszym kraju.

Od 2 listopada 2020r. do 8 listopada 2020r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - online.

Wszystkie informacje dotyczące zmiany w systemie prowadzenia zajęć po 8.11.2020r. otrzymacie Państwo w stosownym terminie.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.