Szanowni Uczniowie ,Nauczyciele ,Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na podstawie & 2b ust 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U z 2020r.poz.1960),od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze ogranicza dla wszystkich uczniów swoje funkcjonowanie w związku z pogarszającym się stanem epidemii w naszym kraju.

Od 9 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.

Wszystkie informacje dotyczące systemu prowadzenia zajęć po 29 listopada 2020r. zostaną Państwu podane w stosownym terminie.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.