Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice / Prawni opiekunowie.

Na podstawie &2b ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. (Dz.U z 2020r. poz.1960) Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze zapewni uczniom konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu maturalnego i egzaminu dyplomowego.

Od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r. klasy: IV PG, IV RI, VI OSSP mają możliwość uczestniczenia w grupowych lub indywidualnych konsultacjach z nauczycielami, które będą odbywały się w formie zdalnej poprzez platformę Google Meet. Po każdej przeprowadzonej 30-minutowej lekcji lub bloku lekcyjnym z danego przedmiotu, zgodnie z obowiązującym planem zajęć w swoich klasach, uczniowie wyrażający wole uczestniczenia w konsultacjach są zobowiązani zgłosić swój zamiar nauczycielowi na zakończenie prowadzonej przez niego lekcji. Konsultacje mogą trwać do 15 minut.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.