Szanowni Rodzice/Prawni opiekunowie,Wychowawcy i Nauczyciele.

W związku z dalej trwającym zawieszeniem stacjonarnej działalności szkoły , zdalne spotkania Wychowawców klas z Rodzicami/Prawnymi opiekunami odbędą się 27 listopada 2020r.(piątek) o godz. 17.00 i zostaną przeprowadzone za pomocą narzędzia Google Hangouts Meet.Kody do spotkań zostaną Państwu , jak poprzednio przekazane przez Wychowawców klas w dzienniku elektronicznym Librus.

Zapraszam wszystkich Państwa do możliwości odbycia bardzo ważnego spotkania z Wychowawcą klasy swojego dziecka.Tą drogą uzyskacie Państwo również niezbędne informacje dotyczące udziału Państwa w przeprowadzanej w dniach 30.11-4.12.2020r. ewaluacji problemowej w naszej szkole.

Dziękując Państwu za udział w spotkaniach i zrozumienie ,proszę bardzo i z góry dziękuję o wsparcie zdalnych działań ewaluacji zewnętrznej.

Bardzo proszę uczniów naszej szkoły o okazanie niezbędnej informatycznej pomocy swoim rodzicom w celu umożliwienia im udziału w zdalnym systemie ankiet.

Z życzeniami zdrowia

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.