Szanowni Uczniowie ,Nauczyciele ,Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na podstawie & 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 24 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U z 2020r.poz.2087),od dnia 30 listopada 2020r. do dnia 3 stycznia 2021r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze ogranicza dla wszystkich uczniów swoje funkcjonowanie w związku ze stanem epidemii w naszym kraju.

Od 30 listopada 2020r. do 22 grudnia 2020r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.


Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze