Szanowni Rodzice/Prawni opiekunowie,Wychowawcy i Nauczyciele.

Z powodu dalej trwającego zawieszenia stacjonarnej działalności szkoły , zdalne spotkania Wychowawców klas z Rodzicami/Prawnymi opiekunami , w związku z klasyfikacją śródroczną , odbędą się 18 grudnia 2020r.(piątek) o godz. 17.00 i zostaną przeprowadzone za pomocą narzędzia Google Hangouts Meet. Kody do spotkań zostaną Państwu , jak poprzednio przekazane przez Wychowawców klas w dzienniku elektronicznym Librus.

Zapraszam wszystkich Państwa do możliwości odbycia spotkania z Wychowawcą klasy poświęconego wynikom klasyfikacji śródrocznej dziecka.Tą drogą Rodzice/Prawni opiekunowie klas programowo najwyższych uzyskają informacje o terminie złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej oraz o terminarzu prac do zakończenia II-semestru roku szkolnego 2020/2021.

Dziękując Państwu za udział w spotkaniach i zrozumienie ,proszę bardzo i z góry dziękuję o wsparcie wszystkich dalszych zdalnych działań szkoły.

Bardzo proszę uczniów naszej szkoły o okazanie niezbędnej informatycznej pomocy swoim rodzicom w celu umożliwienia im udziału w zdalnym spotkaniu z Wychowawcą.

Z życzeniami zdrowia i wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia , pomyślności w mam nadzieję lepszym , nowym 2021r.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze