Szanowni Uczniowie ,Nauczyciele ,Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na podstawie & 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 13 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U z 2021r.poz.92),od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze ogranicza dla wszystkich uczniów swoje stacjonarne funkcjonowanie w związku ze stanem epidemii w naszym kraju.

Od 18 stycznia 2021r. do 31 stycznia 2021r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.