Szanowni Uczniowie ,Nauczyciele ,Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na podstawie & 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 12 lutego 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U z 2021r.poz.283),od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 28 lutego 2021r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze ogranicza dla wszystkich uczniów swoje stacjonarne funkcjonowanie w związku ze stanem epidemii w naszym kraju.

Od 15 lutego 2021r. do 28 lutego 2021r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.

Od 15 lutego 2021r. do 28 lutego 2021r.klasy IV PG,IV RI i VI OSSP mają w dalszym ciągu możliwość uczestniczenia w grupowych lub indywidualnych konsultacjach z nauczycielami na wcześniej ustalonych zasadach.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.