Szanowni Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice/Prawni opiekunowie.

Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły klasyfikacja klas programowo najwyższych tj.VI OSSP ,IV PG i IV RI na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 zostanie przeprowadzona w następujących terminach:

16.03.2021r.-termin wystawienia zagrożeń ocenami niepromującymi,

23.03.2021r.-termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych,

25.03.2021r.-Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna,

26.03.2021r.-zebrania z Rodzicami/Prawnymi opiekunami,

31.03.2021r.-zakończenie zajęć dydaktycznych.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze