Szanowni Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na podstawie & 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 18 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U z 2021r.poz.502),od dnia 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze ogranicza w dalszym ciągu dla wszystkich uczniów swoje stacjonarne funkcjonowanie w związku ze stanem epidemii w naszym kraju.

Od 22 marca 2021r. do 31 marca 2021r.klasy programowo najwyższe,tj.VI OSSP,IV PG,IV RI realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.

Od 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r.klasy IV PG,IV RI i VI OSSP mają w dalszym ciągu możliwość uczestniczenia w grupowych lub indywidualnych konsultacjach z nauczycielami zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym i egzaminem dojrzałości , na wcześniej ustalonych zasadach.

Od 22marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. wszystkie pozostałe klasy realizują również w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.

Od 1 kwietnia 2021r. do 6 kwietnia 2021r. trwa wiosenna przerwa świąteczna ,w tym czasie zajęcia edukacyjne nie będą przeprowadzane.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.