Szanowni Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U z 2021 r. poz. 651), od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze ogranicza w dalszym ciągu dla wszystkich uczniów swoje stacjonarne funkcjonowanie w związku ze stanem epidemii w naszym kraju.

Od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. klasy IV PG,IV RI i VI OSSP mają w dalszym ciągu możliwość uczestniczenia w grupowych lub indywidualnych konsultacjach z nauczycielami zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dojrzałości , na wcześniej ustalonych zasadach.

Od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.