Szanowni Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na podstawie § 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U z 2021 r. poz. 752),od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze w dalszym ciągu ogranicza dla wszystkich uczniów swoje stacjonarne funkcjonowanie w związku ze stanem epidemii w naszym kraju.

Od 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. klasy IV PG, IV RI i VI OSSP mają w dalszym ciągu możliwość uczestniczenia w grupowych lub indywidualnych konsultacjach z nauczycielami zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dojrzałości , na wcześniej ustalonych zasadach.

Od 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.


Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.