Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze, Nr 1260/49/21                        

 

w sprawie: zmiany systemu prowadzenia zajęć edukacyjnych dla wszystkich klas szkoły. 

 

     Na podstawie § 2 ust. 1 oraz § pkt 5) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2301)

zarządza się, co następuje:

 

§1

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze ogranicza dla wszystkich uczniów swoje funkcjonowanie.

   

§2

 Od 20 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. oraz od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 5 stycznia 2022 r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - online.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.