Drodzy Uczniowie, Rodzice/Prawni opiekunowie i Nauczyciele.

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2022 r. poz. 367) Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 20 lutego 2022 r. ogranicza dla wszystkich swoich uczniów swoje stacjonarne funkcjonowanie.
Od 31 stycznia do 20 lutego 2022 r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online. Zajęcia lekcyjne trwają 30 minut, a spotkania odbywają się na Google Meet.

Od 21 lutego 2022 r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze powraca do stacjonarnego funkcjonowania.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.