Na podstawie Art. 22ab ust. 6 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości - strona internetowa ZSP: www.plastyk.zgora.pl szkolny zestaw podręczników obowiązujący od 1 września 2020 r. dla klas Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i klas Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.


Na podstawie Art. 22ab ust: 1 - 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze zaopiniowała na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2020 r. szkolny zestaw podręczników obowiązujący od 1 września 2020 r.