Na podstawie Art. 22ab ust. 6 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości - strona internetowa ZSP: www.plastyk.zgora.pl szkolny zestaw podręczników obowiązujący od 1 września 2022 r. dla klas Liceum Sztuk Plastycznych i klas Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.