Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko w samorządzie

Klasa

1.

Hanna Gregorczyk

Przewodnicząca

III PG A

2.

Emilia Pałka

 zastępca przewodniczącej

III PG A

3.

Aleksandra Krupa

sekretarz

III PG B