Wykaz gabinetów stomatologicznych na terenie miasta Zielona Góra realizujących kontrakt w ramach współpracy z NFZ

 

Przekazujemy informację dotyczącą pomocy materialnej.

Pomoc może otrzymać uczeń którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Pomoc można otrzymać w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2022r.

Więcej informacji u pedagoga szkolnego lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. o godzinie 09:30.

Dla zainteresowanych msza święta inaugurująca rok szkolny rozpocznie się o godzinie 08:30 w kaplicy Parafii pw. św. Stanisława Kostki przy ulicy Obywatelskiej 1.

 

 

Wykaz konkursów dla uczniów i placówek artystycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

WYKAZ NA ROK 2021/22

 

https://www.gov.pl/web/cea/imprezy-wspolorganizowane

https://szkolnictwoartystyczne.mkidn.gov.pl/?page=calendar.Home

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021r. o godzinie 10:00.

Uroczysta Msza Święta inaugurująca rok szkolny rozpocznie się o godzinie 9:00 w kaplicy Parafii pw. św. Stanisława Kostki przy ulicy Obywatelskiej.

 

 

 

 

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/gis/patent-na-bezpieczne-wakacje