Szanowni Rodzice/Prawni opiekunowie, Wychowawcy i Nauczyciele.

Z powodu dalej trwającego zawieszenia stacjonarnej działalności szkoły , zdalne spotkania Wychowawców klas z Rodzicami/Prawnymi opiekunami uczniów wszystkich klas , odbędą się 26 marca 2021r.(piątek) o godz. 17.00 i zostaną przeprowadzone za pomocą narzędzia Google Hangouts Meet. Kody do spotkań zostaną Państwu , jak poprzednio przekazane przez Wychowawców klas w dzienniku elektronicznym Librus.

30 września i 1 października odbyły się wyboru do nowego zarządu rady rodziców na rok 2020/2021.

Skład zarządu dostępny na stronie: Rada rodziców

 

Ogranizacja zdalnego nauczania w Naszej Szkole.