Wykaz gabinetów stomatologicznych na terenie miasta Zielona Góra realizujących kontrakt w ramach współpracy z NFZ

 

Przekazujemy informację dotyczącą pomocy materialnej.

Pomoc może otrzymać uczeń którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Pomoc można otrzymać w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2022r.

Więcej informacji u pedagoga szkolnego lub na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

 

 

Oferta ubezpieczenia przez PZU SA następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. o godzinie 09:30.

Dla zainteresowanych msza święta inaugurująca rok szkolny rozpocznie się o godzinie 08:30 w kaplicy Parafii pw. św. Stanisława Kostki przy ulicy Obywatelskiej 1.

 

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org

Bardzo ważnym punktem w corocznych obchodach DBI jest konferencja z udziałem ekspertów, która w tym roku odbędzie się 8 lutego w formule online. Podczas tego wydarzenia nauczyciele, dyrektorzy szkół, edukatorzy oraz rodzice mają okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu aktualnej problematyki bezpieczeństwa w sieci czy sposobów pozytywnego wykorzystywania internetu z uczniami.
Tegorocznymi prelegentami biorącymi udział w wydarzeniu są m.in. Anna Rywczyńska, dr Szymon Wójcik, Natalia Hatalska, Martyna Różycka, Ewa Domańska, dr Magdalena Rowicka, Dariusz Martynowicz.

>Zobacz program konferencji<

Transmisja Konferencji Dnia Bezpiecznego Internetu odbędzie się na na profilach Polskiego Cenrtrum Programy Safer Internet w serwisach FacebookYouTube (bez konieczności wcześniejszej rejestracji). Start o godz. 17:00.

 

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Artystycznej ogłasza ofertę zdalnych warsztatów psychologicznych dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców w roku szkolnym 2021/2022. 

Warsztaty oraz webinary prowadzone są przez zespół poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego CEA w okresie od października 2021 r. do maja 2022 r. za pośrednictwem platformy. 

Realizacja warsztatów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Edukacji i Nauki, które w bieżącym roku szkolnym wprowadza wśród działań skierowanych dla uczniów, programy mające na celu zintensyfikowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży.