Zarząd Rady Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Lp.

Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna

Stanowisko w zarządzie

Klasa do której uczęszcza dziecko

1.

Lisowska – Hawrylczak Anna

Przewodnicząca

III PG A

2.

Gwoździański Grzegorz

 I –szy zastępca przewodniczącej

III PG B

3.

Piosik Ewa

II-gi zastępca przewodniczącej

III RI

4.

Niedźwiedziński Grzegorz

sekretarz

I PG

5.

Jesionowska Małgorzata

członek komisji rewizyjnej

II PG

6.

Koselnik-Winowicz Edyta

członek komisji rewizyjnej

VI OSSP

7.

Zawadka Anna

członek komisji rewizyjnej

IV PG