Zarząd Rady Rodziców Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Lp.

Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna

Stanowisko w zarządzie

Klasa do której uczęszcza dziecko

1.

Lisowska – Hawrylczak Anna

Przewodnicząca

II PG A

2.

Koselnik – Winowicz Edyta

 I –szy zastępca przewodniczącej

V OSSP

3.

Zawadka Anna

II-gi zastępca przewodniczącej

III PG

4.

Gładka Dorota

sekretarz

VI OSSP

5.

Szymańska Sylwia

członek komisji rewizyjnej

II PG

6.

Piosik Ewa

członek komisji rewizyjnej

II RI

7.

Kępa – Baran Beata

członek komisji rewizyjnej

IV PG