Najbliższe zebrania z rodzicami/prawnymi opiekunami24.09.2021 - godz. 17:00

05.11.2021*

17.12.2021*

14.01.2022*

04.03.2022*

01.04.2022*

Dla wszystkich

klas

 

Przydział sal na tablicy ogłoszeń

 

                                                                                        *Terminy zebrań mogą ulec zmianie