Najbliższe zebrania z rodzicami/prawnymi opiekunami23.09.2022 - godz. 17:00

04.11.2022 - godz 17:00*

16.12.2022 - godz 17:00*

Dla wszystkich

klas

 

Przydział sal na tablicy ogłoszeń

 

                                                                                        *Terminy zebrań mogą ulec zmianie