Najbliższe zebrania z rodzicami/prawnymi opiekunami26.03.2021 (piątek)

godz. 17:00

Dla wszystkich

klas

Spotkanie zdalne

Google Hangouts Meet

(kody do spotkania zostaną podane

w dzienniku Librus)